Nyheter

Här kan du ta del av de senaste inom Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

30 november 2021, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av två kliniker under det tredje kvartalet och expanderar därmed till region Östergötland. Per den 30 september 2021 består Dentalum av 17 kliniker belägna i sju regioner i Sverige. Dentalum har även signerat förvärvsavtal med ytterligare tre kliniker med tillträden under november 2021. Dentalum Operations AB (publ) emitterade framgångsrikt ytterligare SEK 100 miljoner av seniora obligationer under det totala ramverket om SEK 600 miljoner. Det var stort intresse av emissionen från investerare, vilket medförde att emissionen kunde genomföras till kurs 104, motsvarande en effektiv avkastning till förfall (oktober 2023) om 5,67 % Bolagets kapitalstruktur stärktes ytterligare genom aktieägartillskott på totalt SEK 46,2 miljoner, vilket tillsammans med obligationsemissionen, kommer att användas för att finansiera framtida förvärv.

Dentalum överväger nyemission av aktier och offentliggör finansiella mål för gruppen samt noteringsplaner

22 november 2021, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) ("Dentalum" eller "Bolaget") har anlitat Pareto Securities AB för att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission i Dentalum Group AB till en begränsad krets av investerare. I samband med detta har styrelsen i Bolaget antagit finansiella mål för perioden 2022-2024 och uttalar sin avsikt att notera Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF) inom 18 månader.

Dentalum förvärvar Tandläkarhuset Enköping

12 november 2021, kl 09:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum expanderar genom förvärvet av Tandläkarhuset Enköping och därmed består Dentalum av sammanlagt 21 kliniker i åtta regioner i Sverige.

Operativ Chef lämnar Dentalum Operations AB (publ)

9 november 2021, kl 22:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Jörgen Stattin har valt att avsluta sin anställning som Operativ Chef (COO) på Dentalum. Rekryteringsprocess är inledd och Jörgens sista anställningsdag blir den 8 februari 2022.

Dentalum Operations AB (publ) maximum SEK 600,000,000 senior secured callable fixed rate bonds 2020/2023 med ISIN SE0013914462

5 november 2021, kl 16:40 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) har erhållit obligationsagentens godkännande för en mindre ändring i obligationsvillkoren, vad gäller definitionen av ”Main Shareholder”. Ändringen samt de bakomliggande skälen framgår av det bifogade dokumentet.

Noel Abdayem blir en del av Dentalums investeringskommitté

15 oktober 2021, kl 09:00

Tandborstkungen, tillika grundaren av bolaget the Humble Co, Noel Abdayem som sedan en tid tillbaka är aktieägare i Dentalum, tar nu plats i bolagets investeringskommitté.

Dentalum förvärvar Estetikcenter Göteborg AB

7 oktober 2021, kl 09:00

Dentalum ingår samarbete med Amir Pirhayati och Maziar Nekoui genom förvärvet av Estetikcenter Göteborg AB. Dentalum-gruppen består därmed av 20 kliniker i sju regioner i Sverige.

Dentalum emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor

29 september 2021, kl 16:35

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt obligationslån med 100 miljoner kronor inom dess existerande ramverk om 600 miljoner kronor med ISIN SE0013914462 som löper med en ränta om 7,75 procent.

Dentalum överväger emission av ytterligare företagsobligationer om cirka 100 miljoner kronor och aktieägartillskott om 35 miljoner kronor tillförs

28 september 2021, kl 13:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har givit Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare med start den 28 september 2021.

Dentalum förvärvar Stångå Tandklinik och Svartå Tandklinik i Östergötland

10 september 2021, kl 14:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum expanderar till Östergötland genom förvärven av Stångå Tandklinik i Linköping och Svartå Tandklinik i Mjölby. Med dessa två kliniker består Dentalum av sammanlagt 18 kliniker i sju regioner i Sverige.

Dentalum inleder samarbete med Erik Lennartsson genom förvärvet av Dentalakademin

2 september 2021, kl 12:10 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum inleder samarbete med en av norra Europas främsta tandläkare inom implantatkirurgi när Dentakademin och Erik Lennartsson blir en del av Dentalum-gruppen.  

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

31 augusti 2021, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum har fortsatt leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi genom förvärv av tre kliniker under det andra kvartalet. Genom förvärven av klinikerna Solna Dental och Arenatandläkarna, med en sammanlagd årlig omsättning om 32 MSEK och 22 anställda, har Dentalum ytterligare stärkt sin närvaro i Stockholmsregionen. Dentalum har även expanderat till region Kalmar genom förvärvet av Tareqs klinik med en årlig omsättning om 15 MSEK och fem anställda. Under det andra kvartalet 2021 har Dentalums kliniker sett en återhämtning i patientinflöde och intäkter, i takt med en ökad vaccination av befolkningen mot Covid-19. Under kvartalet stärktes Dentalums ledningsgrupp genom rekryteringen av Marianne Forsell som Cheftandläkare och odontologisk ansvarig för gruppen. Marianne har en gedigen erfarenhet, både som tandläkare och grundare tillika före detta VD för tandvårdskedjan Oral Care i Sverige. Per den 30 juni 2021 består Dentalum av 15 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar obligationsprospekt i samband med att bolagets företagsobligation upptas till handel på Nasdaq Stockholm

17 augusti 2021, kl 18:40

Dentalum Operations AB (publ) (“Dentalum”) har, i enlighet med emissionsvillkoren för det seniora säkerställda obligationslånet med ISIN SE0013914462, upprättat ett obligationsprospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 16 augusti 2021 och första dag för handel var idag den 17 augusti 2021.

Dentalum stärker styrelsen med Mikael Lönn som ny styrelseledamot

19 juli 2021, kl 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Vid en extra bolagsstämma i Dentalum Operations AB (publ) har Mikael Lönn valts in som ordinarie styrelseledamot.

Dentalum Operations AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

28 maj 2021, kl 09:00

Under första kvartalet år 2021, har Dentalum arbetat med att integrera nyligen genomförda förvärv parallellt med att fortsätta utforska tillväxtmöjligheter och stärka Dentalums pipeline. For att motverka effekterna av Covid-19 och för att bibehålla marginalerna har Dentalums kliniker fortsatt arbetat proaktivt med kostnadskontroll. Dentalum har även stärkt huvudkontoret genom rekryteringen av en HR-manager. Per den 31 mars 2021 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna

25 maj 2021, kl 09:00

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna och stärker därmed positionen och tillgängligheten i Stockholmsområdet.

Dentalum förvärvar Tareqs Klinik AB i Hultsfred

20 maj 2021, kl 09:00

Dentalum expanderar till en ny region genom förvärvet av Tareqs Klinik AB i Hultsfred. Idag består Dentalum av 13 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Dentalum rekryterar en Cheftandläkare och Odontologiskt Ansvarig

7 maj 2021, kl 14:30

Dentalum Operations AB (publ) har anställt Marianne Forsell, grundare och tidigare VD för Oral Care, som Cheftandläkare och Odontologisk Ansvarig för Dentalum.

Dentalum publicerar årsredovisningen för 2020

30 april 2021, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB:s (publ) årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dentalum.com.

Dentalum Operations AB (publ.) delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

26 februari 2021, kl 11:45

Under år 2020, har Dentalum förvärvat 11 tandvårdskliniker (varav fem kliniker förvärvades under fjärde kvartalet). Per den 31 december 2020 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera