Nyheter

Här kan du ta del av de senaste inom Dentalum

Dentalum stärker styrelsen med Mikael Lönn som ny styrelseledamot

19 juli 2021, kl 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Vid en extra bolagsstämma i Dentalum Operations AB (publ) har Mikael Lönn valts in som ordinarie styrelseledamot.

Dentalum Operations AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

28 maj 2021, kl 09:00

Under första kvartalet år 2021, har Dentalum arbetat med att integrera nyligen genomförda förvärv parallellt med att fortsätta utforska tillväxtmöjligheter och stärka Dentalums pipeline. For att motverka effekterna av Covid-19 och för att bibehålla marginalerna har Dentalums kliniker fortsatt arbetat proaktivt med kostnadskontroll. Dentalum har även stärkt huvudkontoret genom rekryteringen av en HR-manager. Per den 31 mars 2021 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna

25 maj 2021, kl 09:00

Dentalum förvärvar Solna Dental och Solna Dental Arenatandläkarna och stärker därmed positionen och tillgängligheten i Stockholmsområdet.

Dentalum förvärvar Tareqs Klinik AB i Hultsfred

20 maj 2021, kl 09:00

Dentalum expanderar till en ny region genom förvärvet av Tareqs Klinik AB i Hultsfred. Idag består Dentalum av 13 kliniker belägna i sex regioner i Sverige.

Dentalum rekryterar en Cheftandläkare och Odontologiskt Ansvarig

7 maj 2021, kl 14:30

Dentalum Operations AB (publ) har anställt Marianne Forsell, grundare och tidigare VD för Oral Care, som Cheftandläkare och Odontologisk Ansvarig för Dentalum.

Dentalum publicerar årsredovisningen för 2020

30 april 2021, kl 09:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Dentalum Operations AB:s (publ) årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dentalum.com.

Dentalum Operations AB (publ.) delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

26 februari 2021, kl 11:45

Under år 2020, har Dentalum förvärvat 11 tandvårdskliniker (varav fem kliniker förvärvades under fjärde kvartalet). Per den 31 december 2020 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.