Dentalum - en snabbväxande tandvårdskedja

Dentalum är en tandvårdskedja som fokuserar på att förvärva professionella, lönsamma och välrenommerade kliniker i såväl storstäder som mindre orter. Vår filosofi bygger på att bibehålla klinikens lokala förankring och låta klinikerna drivas av hög självständighet för att på bästa sätt förvalta och värna om patienterna på samma goda vis som innan förvärvet ägde rum. Dentalum sätter alltid individen i fokus, oavsett om det gäller patienter eller medarbetare, och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar en trygghet och ett engagemang hos våra medarbetare som leder till den högsta kvaliteten av tandvård och en enastående service till våra patienter.

I över 2 års tid har Dentalum planerat sin lansering i Sverige och i slutet av september 2019 påbörjades resan med att förvärva sin första klinik i Falkenberg. Bara 11 månader senare består Dentalum av 10 kliniker som idag sträcker sig från Hallands län upp till Dalarna. Vi har den stora glädjen och förmånen att få ingå partnerskap med Sveriges främsta kliniker och medarbetare. Genom Dentalums Community of Growth skapas ett forum för kompetensutbyte och utveckling av best practice inom gruppen för att tillsammans bygga en organisation i världsklass. Vi hjälper över 40 000 patienter, sysselsätter närmare 60 heltidsanställda och har som tillväxtmål att fördubbla storleken på gruppen inom det kommande året.

Trots att den rådande pandemin har påverkat tandvårdsbranschen i stort, fortsätter Dentalum att öka förvärvstakten. Dentalum fokuserar på att bedriva en hållbar tandvård och har som mål att inom 5 år bli Nordens ledande tandvårdskedja.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com

Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare, +46 763 45 80 80, marcus.ladow@dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera