Dentalum emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor

29 september 2021, kl 16:35

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt obligationslån med 100 miljoner kronor inom dess existerande ramverk om 600 miljoner kronor med ISIN SE0013914462 som löper med en ränta om 7,75 procent.

Emissionen möttes av stark efterfrågan och blev signifikant övertecknad. Obligationerna kommer att emitteras med överkurs till ett pris om 104 procent av det nominella beloppet per obligation, vilket innebär att den effektiva avkastningen motsvarar en ränta om 5,67 procent till förfall. Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och det totala beloppet för utestående obligationer inom bolagets existerande ramverk kommer efter emissionen att uppgå till 400 miljoner kronor.

Emissionslikviden från obligationsemissionen tillsammans med aktieägartillskott om 35 miljoner kronor avses användas för att förvärva tre bolag som tillsammans driver fem tandvårdskliniker samt för generella företagsändamål.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av obligationerna och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, sofi.eriksson@dentalum.com

Besök: www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Länkade dokument

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera